CHỐT SỐ Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :11-08-20
Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
11-08-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
10-08-20TT Huế: 860,843,
Phú Yên: 845,541
Trúng 845 Phú Yên783
09-08-20Kon Tum: 687,279,
Khánh Hòa: 414,785
Trúng 687 Kon Tum,
Trúng 414 Khánh Hòa
764
08-08-20Đà Nẵng: 505,743,
Quảng Ngãi: 120,276,
Đắc Nông: 237,836
Trúng 505 Đà Nẵng,
Trúng 120 Quảng Ngãi,
Trúng 237 Đắc Nông
315
07-08-20Gia Lai: 336,643,
Ninh Thuận: 735,178
Trúng 336 Gia Lai,
Trúng 735 Ninh Thuận
787
06-08-20Bình Định: 421,569,
Quảng Trị: 212,402,
Quảng Bình: 556,997
Trúng 421 Bình Định451
05-08-20Đà Nẵng: 628,529,
Khánh Hòa: 611,718
Trúng 628 Đà Nẵng,
Trúng 611 Khánh Hòa
467
04-08-20Đắc Lắc: 585,860,
Quảng Nam: 499,019
Trúng 499 Quảng Nam633
03-08-20TT Huế: 151,203,
Phú Yên: 724,449
Trúng 151 TT Huế,
Trúng 724 Phú Yên
567
02-08-20Kon Tum: 061,593,
Khánh Hòa: 566,278
Trúng 061 Kon Tum718
01-08-20Đà Nẵng: 247,698,
Quảng Ngãi: 412,357,
Đắc Nông: 755,716
Trúng 412 Quảng Ngãi,
Trúng 755 Đắc Nông
768
31-07-20Gia Lai: 093,487,
Ninh Thuận: 228,800
Trúng 093 Gia Lai,
Trúng 228 Ninh Thuận
514
30-07-20Bình Định: 362,397,
Quảng Trị: 422,302,
Quảng Bình: 915,721
Trúng 362 Bình Định531
29-07-20Đà Nẵng: 601,052,
Khánh Hòa: 464,495
Trúng 601 Đà Nẵng,
Trúng 464 Khánh Hòa
564
28-07-20Đắc Lắc: 475,786,
Quảng Nam: 534,037
Trúng 475 Đắc Lắc,
Trúng 534 Quảng Nam
565
27-07-20TT Huế: 424,903,
Phú Yên: 621,655
Trúng 621 Phú Yên669
26-07-20Kon Tum: 680,689,
Khánh Hòa: 815,485
Trúng 680 Kon Tum,
Trúng 815 Khánh Hòa
906
25-07-20Đà Nẵng: 979,905,
Quảng Ngãi: 233,655,
Đắc Nông: 426,642
Trúng 979 Đà Nẵng,
Trúng 233 Quảng Ngãi,
Trúng 426 Đắc Nông
725
24-07-20Gia Lai: 272,086,
Ninh Thuận: 868,588
Trúng 868 Ninh Thuận818
23-07-20Bình Định: 782,786,
Quảng Trị: 593,675,
Quảng Bình: 466,077
Trúng 782 Bình Định,
Trúng 593 Quảng Trị,
Trúng 466 Quảng Bình
407
22-07-20Đà Nẵng: 980,249,
Khánh Hòa: 120,419
Trúng 980 Đà Nẵng,
Trúng 120 Khánh Hòa
499
21-07-20Đắc Lắc: 874,273,
Quảng Nam: 182,319
Trượt535
20-07-20TT Huế: 369,991,
Phú Yên: 589,963
Trúng 369 TT Huế,
Trúng 589 Phú Yên
894
19-07-20Kon Tum: 941,085,
Khánh Hòa: 688,720
Trúng 688 Khánh Hòa531
18-07-20Đà Nẵng: 144,229,
Quảng Ngãi: 149,513,
Đắc Nông: 154,499
Trúng 144 Đà Nẵng,
Trúng 149 Quảng Ngãi,
Trúng 154 Đắc Nông
551
17-07-20Gia Lai: 819,046,
Ninh Thuận: 739,563
Trúng 819 Gia Lai,
Trúng 739 Ninh Thuận
460
16-07-20Bình Định: 749,857,
Quảng Trị: 104,223,
Quảng Bình: 701,092
Trúng 104 Quảng Trị465
15-07-20Đà Nẵng: 906,019,
Khánh Hòa: 934,433
Trúng 934 Khánh Hòa676
14-07-20Đắc Lắc: 252,599,
Quảng Nam: 865,300
Trúng 252 Đắc Lắc,
Trúng 865 Quảng Nam
911
13-07-20TT Huế: 213,602,
Phú Yên: 187,144
Trúng 213 TT Huế,
Trúng 187 Phú Yên
495
12-07-20Kon Tum: 952,193,
Khánh Hòa: 818,701
Trúng 952 Kon Tum,
Trúng 818 Khánh Hòa
836
11-07-20Đà Nẵng: 444,364,
Quảng Ngãi: 533,857,
Đắc Nông: 131,887
Trúng 444 Đà Nẵng,
Trúng 533 Quảng Ngãi,
Trúng 131 Đắc Nông
673