CHỐT SỐ Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :11-08-20
Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
11-08-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
10-08-20TP HCM: 980,172,
Đồng Tháp: 483,340,
Cà Mau: 202,908
Trúng 980 TP HCM,
Trúng 483 Đồng Tháp,
Trúng 202 Cà Mau
621
09-08-20Tiền Giang: 519,929,
Kiên Giang: 889,332,
Đà Lạt: 553,122
Trúng 519 Tiền Giang,
Trúng 889 Kiên Giang,
Trúng 553 Đà Lạt
541
08-08-20TP HCM: 860,553,
Long An: 321,640,
Bình Phước: 479,159,
Hậu Giang: 452,642
Trúng 479 Bình Phước,
Trúng 452 Hậu Giang
547
07-08-20Vĩnh Long: 027,305,
Bình Dương: 392,858,
Trà Vinh: 690,215
Trúng 027 Vĩnh Long733
06-08-20Tây Ninh: 637,457,
An Giang: 526,750,
Bình Thuận: 008,694
Trúng 637 Tây Ninh,
Trúng 526 An Giang,
Trúng 008 Bình Thuận
508
05-08-20Đồng Nai: 633,347,
Cần Thơ: 242,438,
Sóc Trăng: 418,292
Trúng 633 Đồng Nai,
Trúng 242 Cần Thơ,
Trúng 418 Sóc Trăng
213
04-08-20Bến Tre: 663,395,
Vũng Tàu: 584,505,
Bạc Liêu: 250,438
Trúng 663 Bến Tre,
Trúng 584 Vũng Tàu,
Trúng 250 Bạc Liêu
800
03-08-20TP HCM: 403,507,
Đồng Tháp: 547,315,
Cà Mau: 467,656
Trúng 547 Đồng Tháp,
Trúng 467 Cà Mau
726
02-08-20Tiền Giang: 165,380,
Kiên Giang: 027,135,
Đà Lạt: 656,431
Trúng 165 Tiền Giang,
Trúng 027 Kiên Giang,
Trúng 656 Đà Lạt
469
01-08-20TP HCM: 157,263,
Long An: 329,797,
Bình Phước: 137,588,
Hậu Giang: 922,817
Trúng 157 TP HCM,
Trúng 922 Hậu Giang
553
31-07-20Vĩnh Long: 349,761,
Bình Dương: 608,124,
Trà Vinh: 717,567
Trúng 349 Vĩnh Long,
Trúng 608 Bình Dương,
Trúng 717 Trà Vinh
557
30-07-20Tây Ninh: 267,742,
An Giang: 576,316,
Bình Thuận: 085,893
Trúng 267 Tây Ninh,
Trúng 576 An Giang,
Trúng 085 Bình Thuận
660
29-07-20Đồng Nai: 421,268,
Cần Thơ: 374,465,
Sóc Trăng: 042,180
Trúng 421 Đồng Nai,
Trúng 374 Cần Thơ,
Trúng 042 Sóc Trăng
796
28-07-20Bến Tre: 301,217,
Vũng Tàu: 601,647,
Bạc Liêu: 296,917
Trúng 301 Bến Tre,
Trúng 601 Vũng Tàu,
Trúng 296 Bạc Liêu
601
27-07-20TP HCM: 661,008,
Đồng Tháp: 740,629,
Cà Mau: 841,874
Trúng 661 TP HCM,
Trúng 841 Cà Mau
794
26-07-20Tiền Giang: 728,976,
Kiên Giang: 426,115,
Đà Lạt: 604,421
Trúng 426 Kiên Giang,
Trúng 604 Đà Lạt
486
25-07-20TP HCM: 528,367,
Long An: 844,357,
Bình Phước: 200,009,
Hậu Giang: 136,017
Trúng 528 TP HCM,
Trúng 844 Long An,
Trúng 136 Hậu Giang
473
24-07-20Vĩnh Long: 500,400,
Bình Dương: 039,851,
Trà Vinh: 713,019
Trúng 039 Bình Dương,
Trúng 713 Trà Vinh
714
23-07-20Tây Ninh: 235,550,
An Giang: 165,572,
Bình Thuận: 948,423
Trúng 235 Tây Ninh,
Trúng 165 An Giang,
Trúng 948 Bình Thuận
500
22-07-20Đồng Nai: 055,205,
Cần Thơ: 827,058,
Sóc Trăng: 199,159
Trúng 827 Cần Thơ832
21-07-20Bến Tre: 648,521,
Vũng Tàu: 517,957,
Bạc Liêu: 422,246
Trúng 648 Bến Tre,
Trúng 517 Vũng Tàu
597
20-07-20TP HCM: 773,448,
Đồng Tháp: 846,234,
Cà Mau: 264,488
Trúng 773 TP HCM,
Trúng 846 Đồng Tháp,
Trúng 264 Cà Mau
550
19-07-20Tiền Giang: 770,956,
Kiên Giang: 364,691,
Đà Lạt: 394,984
Trúng 394 Đà Lạt701
18-07-20Bình Phước: 928,294,
Hậu Giang: 133,466,
TP HCM: 350,679,
Long An: 291,240
Trúng 928 Bình Phước,
Trúng 350 TP HCM,
Trúng 291 Long An
542
17-07-20Vĩnh Long: 806,404,
Bình Dương: 082,038,
Trà Vinh: 674,102
Trúng 806 Vĩnh Long865
16-07-20Tây Ninh: 555,286,
An Giang: 914,533,
Bình Thuận: 757,224
Trúng 555 Tây Ninh,
Trúng 914 An Giang,
Trúng 757 Bình Thuận
386
15-07-20Đồng Nai: 869,234,
Cần Thơ: 952,540,
Sóc Trăng: 132,436
Trúng 869 Đồng Nai,
Trúng 952 Cần Thơ,
Trúng 132 Sóc Trăng
503
14-07-20Bến Tre: 853,120,
Vũng Tàu: 029,658,
Bạc Liêu: 233,095
Trúng 029 Vũng Tàu660
13-07-20TP HCM: 115,738,
Đồng Tháp: 276,250,
Cà Mau: 547,841
Trúng 276 Đồng Tháp697
12-07-20Tiền Giang: 209,833,
Kiên Giang: 221,243,
Đà Lạt: 129,028
Trúng 209 Tiền Giang,
Trúng 221 Kiên Giang,
Trúng 129 Đà Lạt
625
11-07-20TP HCM: 738,330,
Long An: 424,006,
Bình Phước: 319,590,
Hậu Giang: 874,658
Trúng 424 Long An,
Trúng 319 Bình Phước,
Trúng 874 Hậu Giang
664