CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: 200.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :27-02-20




Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận số



Ngày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
27-02-20
26-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt283
25-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6273
24-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9252
23-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề285
22-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề283
21-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8259
20-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0259
19-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt252
18-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt293
17-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt258
16-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6298
15-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1256
14-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề286
13-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt251
12-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4254
11-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt282
10-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt278
09-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt252
08-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9297
07-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3253
06-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề253
05-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề289
04-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0250
03-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7295
02-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt286
01-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề262
31-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1257
30-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề264
29-01-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9251
28-01-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt269