CHỐT SỐ Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :22-01-20
Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
22-01-20 Đà Nẵng
Khánh Hòa
21-01-20Đắc Lắc: 741,205,
Quảng Nam: 193,486
Trúng 741 Đắc Lắc,
Trúng 193 Quảng Nam
810
20-01-20TT Huế: 735,319,
Phú Yên: 821,658
Trúng 735 TT Huế,
Trúng 821 Phú Yên
578
19-01-20Kon Tum: 664,335,
Khánh Hòa: 142,391
Trúng 664 Kon Tum,
Trúng 142 Khánh Hòa
558
18-01-20Đà Nẵng: 665,539,
Quảng Ngãi: 840,389,
Đắc Nông: 472,810
Trúng 665 Đà Nẵng,
Trúng 840 Quảng Ngãi
418
17-01-20Gia Lai: 302,634,
Ninh Thuận: 515,252
Trúng 302 Gia Lai,
Trúng 515 Ninh Thuận
565
16-01-20Bình Định: 527,099,
Quảng Trị: 972,527,
Quảng Bình: 861,859
Trúng 527 Bình Định,
Trúng 972 Quảng Trị,
Trúng 861 Quảng Bình
490
15-01-20Đà Nẵng: 361,060,
Khánh Hòa: 898,422
Trúng 361 Đà Nẵng,
Trúng 898 Khánh Hòa
667
14-01-20Đắc Lắc: 493,771,
Quảng Nam: 129,214
Trúng 493 Đắc Lắc152
13-01-20TT Huế: 496,693,
Phú Yên: 492,504
Trúng 496 TT Huế,
Trúng 492 Phú Yên
408
12-01-20Kon Tum: 760,616,
Khánh Hòa: 570,356
Trúng 760 Kon Tum,
Trúng 570 Khánh Hòa
594
11-01-20Đà Nẵng: 938,692,
Quảng Ngãi: 831,128,
Đắc Nông: 325,341
Trúng 938 Đà Nẵng,
Trúng 831 Quảng Ngãi,
Trúng 325 Đắc Nông
788
10-01-20Gia Lai: 202,336,
Ninh Thuận: 245,110
Trúng 202 Gia Lai,
Trúng 245 Ninh Thuận
874
09-01-20Bình Định: 710,374,
Quảng Trị: 094,187,
Quảng Bình: 636,120
Trúng 710 Bình Định,
Trúng 094 Quảng Trị
830
08-01-20Đà Nẵng: 695,096,
Khánh Hòa: 977,557
Trúng 695 Đà Nẵng292
07-01-20Đắc Lắc: 463,072,
Quảng Nam: 906,146
Trúng 463 Đắc Lắc,
Trúng 906 Quảng Nam
545
06-01-20TT Huế: 502,911,
Phú Yên: 427,320
Trúng 502 TT Huế,
Trúng 427 Phú Yên
842
05-01-20Kon Tum: 355,881,
Khánh Hòa: 146,952
Trúng 355 Kon Tum,
Trúng 146 Khánh Hòa
597
04-01-20Đà Nẵng: 360,063,
Quảng Ngãi: 276,340,
Đắc Nông: 713,930
Trúng 360 Đà Nẵng,
Trúng 276 Quảng Ngãi,
Trúng 713 Đắc Nông
426
03-01-20Gia Lai: 387,509,
Ninh Thuận: 620,273
Trúng 387 Gia Lai,
Trúng 620 Ninh Thuận
517
02-01-20Bình Định: 026,599,
Quảng Trị: 700,328,
Quảng Bình: 320,497
Trúng 026 Bình Định,
Trúng 700 Quảng Trị,
Trúng 320 Quảng Bình
468
01-01-20Đà Nẵng: 154,670,
Khánh Hòa: 765,021
Trúng 154 Đà Nẵng,
Trúng 765 Khánh Hòa
563
31-12-19Đắc Lắc: 696,024,
Quảng Nam: 224,528
Trúng 224 Quảng Nam447
30-12-19TT Huế: 936,670,
Phú Yên: 357,315
Trúng 357 Phú Yên682
29-12-19Kon Tum: 040,668,
Khánh Hòa: 480,456
Trúng 040 Kon Tum,
Trúng 480 Khánh Hòa
619
28-12-19Đà Nẵng: 296,889,
Quảng Ngãi: 591,908,
Đắc Nông: 309,957
Trúng 296 Đà Nẵng,
Trúng 591 Quảng Ngãi,
Trúng 309 Đắc Nông
842
27-12-19Gia Lai: 004,951,
Ninh Thuận: 718,807
Trúng 718 Ninh Thuận338
26-12-19Bình Định: 628,529,
Quảng Trị: 642,275,
Quảng Bình: 816,679
Trúng 628 Bình Định,
Trúng 642 Quảng Trị,
Trúng 816 Quảng Bình
613
25-12-19Đà Nẵng: 746,154,
Khánh Hòa: 547,003
Trượt545
24-12-19Đắc Lắc: 901,611,
Quảng Nam: 944,108
Trúng 901 Đắc Lắc503
23-12-19TT Huế: 512,364,
Phú Yên: 484,309
Trúng 512 TT Huế,
Trúng 484 Phú Yên
823
22-12-19Kon Tum: 461,792,
Khánh Hòa: 136,061
Trúng 461 Kon Tum,
Trúng 136 Khánh Hòa
224