CHỐT SỐ Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Bạn muốn nhận số ngày :22-01-20
Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
22-01-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
21-01-20Bến Tre: 221,726,
Vũng Tàu: 170,778,
Bạc Liêu: 418,183
Trúng 170 Vũng Tàu459
20-01-20TP HCM: 333,541,
Đồng Tháp: 183,930,
Cà Mau: 783,665
Trúng 333 TP HCM,
Trúng 183 Đồng Tháp,
Trúng 783 Cà Mau
333
19-01-20Tiền Giang: 779,694,
Kiên Giang: 662,313,
Đà Lạt: 023,670
Trúng 779 Tiền Giang,
Trúng 662 Kiên Giang,
Trúng 023 Đà Lạt
643
18-01-20TP HCM: 653,706,
Long An: 496,335,
Bình Phước: 804,691,
Hậu Giang: 462,540
Trúng 653 TP HCM,
Trúng 496 Long An,
Trúng 804 Bình Phước,
Trúng 462 Hậu Giang
513
17-01-20Vĩnh Long: 564,527,
Bình Dương: 661,727,
Trà Vinh: 065,063
Trúng 564 Vĩnh Long,
Trúng 661 Bình Dương,
Trúng 065 Trà Vinh
465
16-01-20Tây Ninh: 474,529,
An Giang: 487,613,
Bình Thuận: 398,179
Trúng 487 An Giang,
Trúng 398 Bình Thuận
708
15-01-20Đồng Nai: 704,751,
Cần Thơ: 419,113,
Sóc Trăng: 712,508
Trúng 704 Đồng Nai,
Trúng 419 Cần Thơ,
Trúng 712 Sóc Trăng
536
14-01-20Bến Tre: 010,521,
Vũng Tàu: 647,500,
Bạc Liêu: 511,153
Trúng 010 Bến Tre,
Trúng 511 Bạc Liêu
457
13-01-20TP HCM: 644,906,
Đồng Tháp: 684,603,
Cà Mau: 069,533
Trúng 684 Đồng Tháp,
Trúng 069 Cà Mau
740
12-01-20Tiền Giang: 328,029,
Kiên Giang: 952,278,
Đà Lạt: 598,645
Trúng 328 Tiền Giang,
Trúng 952 Kiên Giang,
Trúng 598 Đà Lạt
287
11-01-20TP HCM: 821,178,
Long An: 629,635,
Bình Phước: 635,305,
Hậu Giang: 322,838
Trúng 629 Long An,
Trúng 635 Bình Phước,
Trúng 322 Hậu Giang
417
10-01-20Vĩnh Long: 356,161,
Bình Dương: 406,302,
Trà Vinh: 108,834
Trúng 356 Vĩnh Long,
Trúng 406 Bình Dương
318
09-01-20Tây Ninh: 693,148,
An Giang: 135,034,
Bình Thuận: 922,891
Trúng 922 Bình Thuận591
08-01-20Đồng Nai: 025,401,
Cần Thơ: 670,020,
Sóc Trăng: 092,895
Trúng 025 Đồng Nai,
Trúng 670 Cần Thơ,
Trúng 092 Sóc Trăng
626
07-01-20Vũng Tàu: 455,856,
Bạc Liêu: 701,527,
Bến Tre: 908,103
Trúng 455 Vũng Tàu,
Trúng 701 Bạc Liêu,
Trúng 908 Bến Tre
527
06-01-20TP HCM: 470,199,
Đồng Tháp: 676,961,
Cà Mau: 611,653
Trúng 470 TP HCM,
Trúng 676 Đồng Tháp,
Trúng 611 Cà Mau
595
05-01-20Tiền Giang: 554,405,
Kiên Giang: 706,645,
Đà Lạt: 736,681
Trúng 554 Tiền Giang,
Trúng 736 Đà Lạt
709
04-01-20TP HCM: 362,285,
Long An: 563,000,
Bình Phước: 775,680,
Hậu Giang: 472,202
Trúng 563 Long An,
Trúng 775 Bình Phước,
Trúng 472 Hậu Giang
733
03-01-20Vĩnh Long: 419,986,
Bình Dương: 075,278,
Trà Vinh: 167,884
Trúng 075 Bình Dương,
Trúng 167 Trà Vinh
700
02-01-20Tây Ninh: 895,031,
An Giang: 009,704,
Bình Thuận: 800,550
Trúng 009 An Giang,
Trúng 800 Bình Thuận
625
01-01-20Đồng Nai: 749,006,
Cần Thơ: 446,426,
Sóc Trăng: 758,645
Trúng 749 Đồng Nai,
Trúng 446 Cần Thơ,
Trúng 758 Sóc Trăng
557
31-12-19Bến Tre: 105,578,
Vũng Tàu: 846,529,
Bạc Liêu: 081,287
Trúng 846 Vũng Tàu,
Trúng 081 Bạc Liêu
738
30-12-19TP HCM: 092,015,
Đồng Tháp: 299,189,
Cà Mau: 408,066
Trúng 092 TP HCM,
Trúng 299 Đồng Tháp,
Trúng 408 Cà Mau
600
29-12-19Tiền Giang: 701,359,
Kiên Giang: 848,715,
Đà Lạt: 293,396
Trúng 701 Tiền Giang,
Trúng 848 Kiên Giang
406
28-12-19TP HCM: 969,463,
Long An: 891,473,
Bình Phước: 096,532,
Hậu Giang: 745,953
Trúng 969 TP HCM,
Trúng 096 Bình Phước,
Trúng 745 Hậu Giang
578
27-12-19Vĩnh Long: 077,401,
Bình Dương: 406,047,
Trà Vinh: 583,930
Trúng 077 Vĩnh Long,
Trúng 406 Bình Dương,
Trúng 583 Trà Vinh
428
26-12-19Tây Ninh: 474,945,
An Giang: 916,526,
Bình Thuận: 933,360
Trúng 916 An Giang,
Trúng 933 Bình Thuận
453
25-12-19Đồng Nai: 978,990,
Cần Thơ: 816,309,
Sóc Trăng: 051,084
Trúng 978 Đồng Nai,
Trúng 816 Cần Thơ,
Trúng 051 Sóc Trăng
390
24-12-19Bến Tre: 393,312,
Vũng Tàu: 268,992,
Bạc Liêu: 894,627
Trúng 393 Bến Tre,
Trúng 268 Vũng Tàu,
Trúng 894 Bạc Liêu
660
23-12-19TP HCM: 279,266,
Đồng Tháp: 300,297,
Cà Mau: 889,940
Trúng 279 TP HCM,
Trúng 300 Đồng Tháp
288
22-12-19Tiền Giang: 846,270,
Kiên Giang: 657,779,
Đà Lạt: 273,460
Trúng 846 Tiền Giang550